.

Blog

Baranes d’alumini a un edifici de l’Avinguda Diagonal de Barcelona

2013-03-18-13-05-52
Baranes d'alumini a un edifici a Barcelona

Baranes d’alumini a un edifici a Barcelona

Baranes d'alumini a un edifici a Barcelona

Baranes d’alumini a un edifici a Barcelona

Treball realitzat l’any 1995, que consistia en extreure les baranes existents de ferro per baranes d’alumini, de tot un bloc de pisos a l’Avinguda Diagonal a Barcelona. Gràcies a una bastida prèviament instal·lada a la façana es va poder accedir fàcilment a l’extracció de les antigues baranes. Ancorades mitjançant tac químic i espàrrec d’acer inoxidable a terra, les noves baranes van ser instal·lades en un parell de setmanes. El motiu de substituir baranes de ferro per alumini sol ser el manteniment, les de ferro requereixen una conservació periòdica, mentre que les d’alumini no requereixen cap manteniment. Tampoc suposen cap problema per a la façana de l’edifici, ja que els ancoratges de les baranes de ferro són d’aquest material i amb el temps s’esquerden les parets a causa del òxid. En el cas d’una barana d’alumini, l’ancoratge es realitza amb l’anteriorment esmentat tac químic i espàrrec d’acer inoxidable, que no suposa cap problema per a la façana. Podem incrementar la rigidesa a l’estructura d’alumini afegint més o menys peanyes de subjecció segons convingui. Consulti’ns sense compromís sobre qualsevol dubte, els atendrem gustosament.

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply