.

Blog

Divisió de despatx amb vidre laminat transparent a un pis de Barcelona

Ascens del material per la façana amb elevador

Ascens del material per la façana amb elevador

Divisió de despatx composta per vidre en un pis

Divisió de despatx composta per vidre en un pis

Porta lliscant corredissa a la divisió

Porta lliscant corredissa a la divisió

Divisió de despatx formada per vidre i alumini

Divisió de despatx formada per vidre i alumini

Treball realitzat en un sisè pis d’un bloc al barri de la Sagrera de Barcelona, el qual consistia en col·locar una divisió que separava la sala d’estar del despatx, formada per vidre i perfileria en U d’alumini. Per a això vam haver de pujar els vidres de gran volum per la façana mitjançant un elevador, com mostra la primera imatge. La divisió estava formada per dos laterals fixos, un d’ells a 90 graus, i una porta corredissa lliscant, mitjançant una guia tipus KLEIN. El vidre era del tipus laminat 4 +4 transparent, per poder guanyar el màxim de llum natural possible al despatx, a més de dotar de la seguretat necessària a l’estructura a causa del vidre laminat. La perfileria d’alumini era en l’acabat lacat blanc. Les juntes van ser segellades amb silicona neutra transparent i negra de gamma alta. El tirador o unglera fou col·locat al mateix pis utilitzant un segellant especial anaeròbic a base de raigs UV, el qual queda soldat al vidre en qüestió de segons. Aquest treball va ser instal·lat per tres treballadors en un matí de feina, gràcies sobretot a l’ajuda de l’elevador, el qual ens proporciona rapidesa, seguretat i professionalitat. Per a qualsevol dubte o aclariment no dubti en contactar amb nosaltres, l’atendrem sense compromís .

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply