.

Blog

Divisió de vidre en Barcelona

Estructura formada només amb vidre i U d'acer inoxidable

Estructura formada només amb vidre i U d’acer inoxidable

Divisió de vidre de taulell instal·lat en un mercat cèntric de Barcelona. Aquest treball consistia en modificar la típica parada de mercat en un magatzem tipus aparador, on el client pogués emmagatzemar gènere alhora que ho podia mostrar. Com podem apreciar a la fotografia, varem instal·lar dos vidres en forma d’esquadra segellats entre ells i amb tirants d’acer inoxidable collats al sostre. Els vidres eren laminats 10 +10, és a dir, dos vidres de 10 mm adherits per una capa de butil interiorment, la qual li dóna seguretat en el cas de trencament ja que impedeix que es desplomi. El vidre més gran pesava al voltant de 200 kg, el qual va ser descarregat amb una ploma del camió de transport, i posteriorment va ser col·locat per quatre operaris. El perfil de contorn del vitrall estava format per un perfil en forma d’U d’acer inoxidable, el qual atorga solidesa i absència de manteniment al llarg dels anys. Els vidres van ser segellats amb silicona neutra transparent d’alta qualitat. A la fotografia podem apreciar la diferència d’una parada a una altra, l’abans i el després de la reforma. Podem adaptar-nos a qualsevol petició del client sempre que sigui viable, consulti’ns sense compromís seva idea i intentarem materialitzar-la.

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply