.

Blog

L’estalvi i la sostenibilitat d’un habitatge ben aïllat

Estalviï diners, tingui cura del medi ambient

Estalviï diners, tingui cura del medi ambient

Vidres eficients Guardian Sun

Vidres eficients Guardian Sun

Vidres eficients Guardian Sun

Vidres eficients Guardian Sun

Els recursos naturals del nostre planeta és un bé escàs del qual hauríem de començar a cuidar pel bé de tots. L’energia que utilitzem diàriament millora la nostra qualitat de vida, però no és un bé infinit, i el seu racionament passa per evitar el malbaratament pel bé de la nostra butxaca i el futur dels nostres néts. En els habitatges o llocs de treball passem nombroses hores al llarg de l’any, i com és normal on més energia gastem en forma de calefacció i aire condicionat. Per tant un bon aïllament en aquests llocs ajudaria a millorar el confort, estalviar diners en forma de factures de llum i gas, i preservaríem els recursos naturals del nostre planeta. Normalment les construccions disposen d’una cambra d’aire a les parets exteriors per aïllar-nos de la temperatura exterior, a més es poden incorporar falsos sostres o parets dobles a l’interior de l’habitatge amb aïllament tèrmic o acústic en el seu interior per millorar notablement l’eficiència energètica. Però per on mes pèrdues energètiques es produeixen en un habitatge o construcció, és per les portes i finestres exteriors que donen al carrer. Per solucionar aquest problema, avui dia disposem de materials de qualitat que ajuden a mitigar aquestes pèrdues d’energia en el que als tancaments es refereix. Dins de l’apartat de les portes i finestres exteriors, l’element més important és el vidre, ja que és per regla general el que ocupa major superfície, i per tant el que canalitza la major transmitància tèrmica, al contrari que la perfileria, que amb prou feines sol ocupar superfície respecte el vidre. Un exemple pràctic és un càlcul de transmitància tèrmica realitzat recentment amb una finestra d’1 metre quadrat d’una sola fulla amb vidre Guardian Sun, en primer lloc es posa a prova amb una perfileria d’alta gamma de PVC o d’alumini la qual per si sola dóna uns valors de conductivitat de 0.9-W/M2K, en segon lloc es mesura una perfileria convencional amb uns valors de 3.5 W/m2K, el resultat és una transmitància total, vidre + perfileria, de només dues dècimes de diferència, de 2.1 W/m2K a 2.3 W/m2K, la qual cosa significa que el realment important en una porta o finestra és el tipus de vidre. Com a exemple pràctic el fabricant indica que pot produir-se un estalvi de 500 euros anuals d’energia, en un habitatge de 90 m2 a 4 vents amb 12 m2 de portes o finestres a l’exterior, la qual cosa vol dir que en pocs anys la inversió realitzada estaria amortitzada . El vidre Guardian Sun és 5 vegades més eficient que un vidre simple convencional i suposa tan sols uns 20 euros mes per metre quadrat. També és recomanable protegir-nos del sol a l’estiu amb tendals o persianes. Per a qualsevol tipus de consulta o aclariment no dubti en contactar amb nosaltres, l’atendrem sense cap tipus de compromís.

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply