.

Blog

L’Alumini, informació sobre el seu origen, extracció, composició, reciclatge, avantatges, característiques i qualitats d’un dels materials més utilitzats a la indústria a l’actualitat.

Pedrera mineral de Bauxita

Muntanya d’on s’extreu la Bauxita

Fragment de roca de Bauxita

Fragment d’Alumini en brut

Fragment d’Alumini net

Alumini convertit en perfil per fusteria

En aquest text intentarem explicar algunes curiositats sobre un dels materials més utilitzats en la indústria des de fa més de 100 anys. L’alumini és un metall no ferromagnètic el qual l’element químic és el tercer més comú que podem trobar en l’escorça terrestre, formant així el 8% de la mateixa. Cal l’extracció del mineral de la Bauxita, en mines o pedreres naturals, per poder transformar mitjançant un procés anomenat Bayer la Bauxita en Alúmina. Un altre procés d’electròlisi transformarà la Alúmina en Alumini metàl·lic final, a punt per al seu pas per la indústria. I és en aquest sector on aquest metall desenvolupa molts avantatges i qualitats. La seva baixa densitat, la seva gran resistència a la corrosió i la seva gran mal·leabilitat situen a l’Alumini en el segon lloc en els metalls més utilitzats en la indústria després de l’Acer. Té molt poc cost de reciclatge, afavorint així la seva reutilització per tenir cura del medi ambient, a més d’una enorme vida útil en els seus productes. Al sector de la fusteria d’alumini, que és el que ens ocupa, hi ha nombroses fileres que fabriquen tot tipus de perfils, des del totxo base o alumini net, per adaptar-se així a qualsevol necessitat. Com que és un metall conductor, és recomanable aïllar els envans interns del perfil amb poliamides, trencament de pont tèrmic (RPT), per aconseguir una major eficiència energètica a la nostra llar. Existeixen també, nombrosos acabats aplicables a la nostra fusteria, per adaptar-se així als gustos i necessitats de cada client. Any rere any els nostres enginyers desenvolupen nous perfils per donar evolució en temes tan importants com són el de l’estalvi energètic, la resistència, estanquitat, l’acabat i funcionalitat, millorant així la nostra qualitat de vida. A la nostra petita empresa familiar, fabriquem portes i finestres d’alumini des de l’any 1986, incorporant les últimes novetats i tendències que el mercat reclama. Contacti amb nosaltres per a qualsevol informació addicional al respecte.

This Post Has 76 Comments

Leave A Reply