.

Blog

Fabricació i muntatge d’escala exterior de ferro amb barana de vidre

Material utilitzat per al treball

Soldadura amb elèctrica

Primera base acabada

Primera base ancorada en paret

Segona base superior ancorada

Unió de les dues bases amb UPN

Soldant els esglaons a les UPN

Escala a falta de barana

Envidrament de la barana

Escala acristallada a falta de rematar

Treball realitzat a una casa a les afores de Barcelona. Consistia en la fabricació i la instal·lació d’una escala exterior fabricada en ferro, pintada en negre forja i amb barana de vidre. El material va ser tallat, soldat i pintat a la mateixa finca, per poder-lo adaptar millor sobre el buit de façana existent. Com esglaons vam utilitzar unes religues antilliscants. L’ancoratge a la paret va ser a base de tac químic, el qual dóna total seguretat i confiança en aquests casos. Gairebé tota l’estructura va ser realitzada amb bigues tipus UPN de 20 cms, amb les quals vam realitzar les dues bases i els laterals on van ser soldats els esglaons. Finalment vam col·locar vidres transparents laminats 6 + 6 de seguretat a modus de barana, al lateral que donava al buit i folrant els laterals de les bases superior i inferior. Aquest treball va durar 2 dies complets de 4 treballadors. Contacti amb nosaltres per poder obtenir una valoració sense compromís per a vostè.

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply