.

Blog

Finestra, si no ets envàs, on vas?

Reciclado

http://www.youtube.com/watch?v=5MzQx8V9noc

Aprofitant la campanya “informativa” promoguda per la Generalitat de Catalunya sobre el reciclatge dels diferents tipus d’envasos, a Metal·listeria d’Alumini Ponsico ens ha semblat bona idea informar sobre com es gestionen els residus que es generen en el canvi d’una finestra. Així els gestionem nosaltres:

Quan s’extreuen les finestres antigues els residus generats es seleccionen en diferents famílies (fusta, vidre, runa, alumini, etc.) i es porten a un punt net gestionat per l’ajuntament on es dipositen al contenidor corresponent. En el cas dels materials reciclables (vidre i alumini) es separen i es gestionen a través d’una empresa de recollida i reciclatge d’aquests materials.

Aluminio para reciclar

punto_limpio_gestion_residuos_reciclaje_Blog_Reparalia

En segon lloc, durant la fabricació i mecanització d’una nova finestra es generen residus d’alumini a causa dels escapçadures, canvis d’angle i sanejament de les barres d’alumini (de 6 metres de longitud) subministrades pels nostres proveïdors, el tall de l’alumini amb una tronçadora (serra circular) genera una “ferricha” d’alumini, de la mateixa manera que el tall de la fusta genera serradures. Tots aquests residus es dipositen en un contenidor i es gestionen a través d’una empresa de recollida i reciclatge d’alumini.

Ferricha
despuntes
Contenedor aluminio
contenedor vidrio

D’altra banda, en el tall dels vidres també es generen restes de vidre que s’emmagatzemen en un contenidor i es gestionen a través d’una empresa de recollida i reciclatge.

D’aquesta manera, els residus que es generen en el canvi d’una finestra són tractats de la manera més eficient i ecològica possibles, reciclant el màxim dels residus generats.

Aquí teniu un vídeo del nostre amics de Reynaers on es pot veure aquest procés:

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply