.

Blog

Microventilació i salubritat de l’aire en portes i finestres d’alumini a Barcelona.

Finestra oscil·lobatent d'alumini

Finestra oscil·lobatent d’alumini

Ferratges del marc d'una oscil·lobatent

Ferratges del marc d’una oscil·lobatent

El CTE en el seu Document Bàsic de Salubritat (DB-HS) indica que els habitatges han de disposar d’un sistema general de ventilació i han d’estar dotats d’obertures d’admissió que garanteixin la circulació de l’aire per poder assegurar la qualitat interior del mateix. Tinguem en compte que una estada mal ventilada és molt més nociva del que ens puguem pensar, el CO2 acumulat de la respiració, fums de cuina, bafs de productes de neteja, etc. en habitatges mal ventilats ocasionen grans danys a la nostra salut en respirar-los sense adonar-nos i continuadament. Les portes i finestres d’alumini tant practicables com oscilobatents de PONSICO s.c.p. inclouen un mecanisme que girant la maneta uns graus permet una obertura d’uns 4 mm, permetent així el pas d’aire requerit i necessari per a la seva estada. A més aquest mecanisme ens proporciona la seguretat necessària perquè el tancament es mantingui bloquejat i impossible d’obrir des de l’exterior quan està accionat. Aquest mecanisme consisteix en una peça excèntrica, la qual regulant aconseguirem un major o menor pas d’aire. Aquest sistema és inclòs pel mecanisme incorporat pels fabricants de ferramentes com Giesse, el qual creiem que és mes que suficient, però a més es pot incorporar una ferramenta específica per a aquest fi. Per a qualsevol dubte o aclariment no dubti en contactar amb nosaltres, l’atendrem sense compromís.

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply