.

Blog

Portes i finestres d’alumini bicolor amb trencament de pont tèrmic de fabricació pròpia, amb vidres tèrmics i acústics instal·lades al barri de Sant Antoni de Barcelona

Portes d’alumini bicolor

Cara exterior de les fulles

Cara interior de les fulles

Cara exterior de les fulles

Cara interior de les fulles

Treball realitzat al barri de Sant Antoni de la ciutat de Barcelona. Consistia en la fabricació i instal·lació de dues portes i dues finestres d’alumini bicolor, de la sèrie Stilo-50 amb trencament de pont tèrmic (RPT) amb vidre tèrmic i acústic 4/12/3+3 Butylado Acústic + Guardian Sun, tot això en l’acabat lacat blanc a la part interior i en lacat verd per la cara exterior, exigit per la comunitat d’aquest habitatge. El sistema RPT neutralitza la conductivitat tèrmica que ja de per si existeix en l’alumini, gràcies a unes poliamides interiors, dotant així aquest perfil amb una major eficiència. Per a qualsevol dubte o aclariment consulti’ns sense cap tipus de compromís.

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply