.

Blog

Sèrie practicable Nobile alumini/fusta d’ALUGOM per PONSICO s.c.p. per fusteria d’alumini a Barcelona.

Vista seccional de marc i fulla de la sèrie Nobile alumini/fusta

Vista seccional de marc i fulla de la sèrie Nobile alumini/fusta

Fitxa tècnica i certificat europeu

Fitxa tècnica i certificat europeu

Esquadra de mostra de la sèrie Nobile alumini/fusta

Esquadra de mostra de la sèrie Nobile alumini/fusta

Possibilitats d'obertura

Possibilitats d’obertura

A PONSICO s.c.p. portem des de l’any 1988 treballant amb el fabricant de perfils d’alumini i accessoris ALUGOM i el seu representant a Catalunya ALUNORD. Dins de les sèries practicables que ens ofereix aquest proveïdor, trobem la sèrie Nobile, composta per alumini per l’exterior i fusta en la seva cara interior. D’aquesta manera obtenim la calidesa de la fusta a la part interior de l’habitatge que pot combinar-la amb mobles i accessoris de la nostra llar, a triar entre els diferents tipus d’acabats possibles. A la part exterior de la porta o finestra incorpora alumini amb tots els seus acabats habituals a la fusteria metàl·lica, el qual ens proporciona l’absència de cap manteniment, la mínima dilatació i la robustesa necessària per suportar grans càrregues de vidre. A més en incorporar fusta en el seu interior ja es produeix per si sola la ruptura de pont tèrmic, molt important per evitar condensacions a l’interior de la finestra a l’hivern, ja que trenca la transmitància que ja de per si té el metall. Aconseguirem també una millor eficiència tèrmica al conjunt del tancament. Disposa de una gran capacitat en la fulla per albergar vidres de grans cambres d’aire o gas argó, així com vidre Guardian Sun, per aconseguir un gran aïllament tèrmic de l’exterior. Pot suportar càrregues de vidre de fins a 130kgs per fulla, la qual cosa és molt interessant per poder incorporar vidres acústics de pes considerable, i així aïllar-nos de la temperatura i del molest soroll exterior a la nostra llar. Entre les possibilitats d’obertura destaca l’oscil·lobatent, ja que amb un simple gest de maneta ventilem la nostra estada sense necessitat d’ocupar espai d’obertura. En definitiva és un tipus de finestra molt acollidora a la part interior i molt eficient en el seu conjunt , una inversió que en pocs anys tindrà amortitzada a causa de l’estalvi energètic que proporciona. Consulteu els tipus de fusta aplicables a aquesta sèrie, així com preu o informació addicional.

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply