.

Blog

Soldadura tipus TIG amb gas Argó o Heli en aplicació en metalls com ferro, alumini o acer inoxidable a la metal·listeria Ponsico s.c.p.

Bombona de gas Argó per refredar la soldadura

Bombona de gas Argó per refredar la soldadura

Torxa TIG i vareta d'aportació

Torxa TIG i vareta d’aportació

La soldadura d’arc elèctric TIG( Tungsten Inert Gas), és molt utilitzada a la indústria per soldar alumini, ferro o acer inoxidable, ja que s’obtenen resultats de gran qualitat. Aquest tipus de soldadura la composen a més de la mateixa font de poder, una torxa amb punta de tungstè, capaç de suportar temperatures de fins a 3400 graus sense fondre’s, protegida per un caputxó de ceràmica, una bombona de gas Argó o Heli per refrigerar la soldadura, regulable des de la mateixa torxa, la pinça típica per fer massa i material d’aportació a la soldadura. Aquest últim és opcional, ja que amb la TIG podem soldar amb material d’aportació en forma de vareta o sense. El gran avantatge d’aquest tipus de soldadura és que podem soldar continuadament, formant així cordons continus i compactes, soldadura neta, sense esquitxades i sense cremar en excés el material. A Ponsico s.c.p. sempre hem utilitzat la soldadura d’arc elèctric amb elèctrodes convencionals, però des de fa un temps hem incorporat la soldadura TIG, amb la qual s’obtenen uns resultats notables als nostres treballs en ferro i acer inoxidable, adaptant-nos així a les exigències del mercat. Al vídeo de la part inferior podem veure un petit exemple d’una soldadura TIG en acer inoxidable sense aportació.

http://www.youtube.com/watch?v=pdNVn6TmLyc&width=680&height=415

This Post Has 1 Comment

Leave A Reply