.

Blog

Finestra d’alumini lacat fusta noguera b-7

Finestra d´alumini lacat fusta

Finestra d´alumini lacat fusta

Finestra d´alumini lacat fusta

Finestra d´alumini lacat fusta

Mostres de lacat fusta

Mostres de lacat fusta

Finestra d´alumini lacat fusta

Finestra d´alumini lacat fusta

              Finestra d’alumini corredissa es la sèrie A-70 nou corb, amb vidre de cambra 4/6/mate àcid, lacat fusta noguera b-7.Instal·lada al districte de Sant Andreu a Barcelona, el temps de durada del muntatge ha estat de dues hores emprades per dos operaris.Aquest tipus d’acabats ofereixen calidesa a la llar, amb una extensa varietat de models podem triar aquell que més s’assembli als nostres mobles o portes de fusta d’interior, per a una millor combinació i harmonía.Com podem apreciar a la fotografia, en aquest tipus de finestres solem emprar silicona negra neutra, ja que combina més amb les ferramentes i les gomes utilitzades, a més de ser un color mes sofert amb la bruticia.Es fabriquen textures rugoses o llises en els lacats fusta per assemblar encara més a una fusta polida,basta, envernissada o natural … Amb la possibilitat d’incloure trencament de pont tèrmic (RPT), aconseguirem un aïllament superior a la fusta o el PVC, ja que aquest sistema evita la transmitància tèrmica a l’interior de la llar, sumat a un vidre baix emissiu, aconseguirem un estalvi energètic anual que a molts ens sorprendria, per a qualsevol aclariment no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply