.

Blog

Vidre simple o monolític translúcid Mate a l’Àcid a color model Ton a la fusteria d’alumini PONSICO s.c.p. a Barcelona

Vidre translúcid Mate a l’Àcid a color model Ton

Vidre translúcid Mate a l’Àcid a color model Ton

El vidre Mate al Àcid a color denominat Ton, és un vidre simple o monolític, del tipus translúcid , és a dir, que deixa passar claredat sense poder veure-hi nítidament a través del mateix. És un vidre que, mitjançant un procés químic especial, s’aconsegueix rebaixar unes micres de gruix del mateix, dotant de rugositat a una de les seves dues cares. Té un aspecte com gelat, el qual és molt utilitzat a l’actualitat a nombroses aplicacions amb vidre. El dibuix característic d’aquest vidre s’aconsegueix mitjançant un motlle incorporat en el moment del matisat. Té la peculiaritat d’exhibir diferents tonalitats de color, això és degut a una petita variació en el moment del matejat, dotant al vidre de més bellesa i expressivitat, és per tant, una evolució del vidre mate a l’àcid convencional. És una mica més car que els vidres matejats estàndard, a causa dels costos en la fabricació. Aquest vidre té 4 mm de gruix i té un pes de 10 kg per metre quadrat. No obstant això es poden utilitzar diferents gruixos, a gust del client, ja que el tractament és perfectament aplicable posteriorment. No és convenient instal·lar aquest tipus de vidre en tancaments de cara l’exterior, ja que té una alta transmitància tèrmica entorn del 90%, és a dir, és poc eficient. Per a això es recomana elaborar vidres de cambra oGuardian Sun, amb aquest tipus de vidre o d’altres, per multiplicar fins a quatre seva eficiència. Tampoc es recomana per aïllar-se del soroll, ja que el seu gruix de 4 mm amb prou feines reduiria 29 decibels, el qual incorporat a un vidre acústic podríem arribar fins als 45 decibels sense problemes. En cas d’elaborar un vidre de cambra amb aquest tipus de vidre, inclourem el gravat cap a l’interior de la mateixa, per tal de disposar d’ambdues cares llises en el seu exterior per a la seva fàcil neteja.

 

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply