.

Blog

Vidres de la marquesina principal del Liceu de Barcelona

4324101_l
Vidres a la marquesina del Liceu de Barcelona

Vidres a la marquesina del Liceu de Barcelona

Vidres a la marquesina del Liceu de Barcelona

Vidres a la marquesina del Liceu de Barcelona

Treballs realitzats a la marquesina principal del Liceu de Barcelona, subministrament i col·locació de vidres a gust del client i arranjaments diversos al forjat de la estructura.Aquests treballs van ser realitzats amb un estricte control de seguretat a causa de la dificultat que comporta la mateixa estructura i els precedents d’accidents que hi van haver prèviament a la nostra arribada. Molts dels vidres col·locats van ser tallats a mida en el lloc a causa de que alguns buits presentaven fals escaire. A més, al forjat es va haver de fer algun arranjament en quant als ribets i juntes es refereix. Consulti altres productes o qualsevol altre tipus consulta sense cap tipus de compromís.

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply