.

Blog

Vitrina o urna de vidre fabricada artesanalment a qualsevol forma o mida amb vidres temperats de seguretat a Barcelona

Taulell de vidre amb forma per a una fleca

Taulell de vidre amb forma per a una fleca

Treball que consistia en la fabricació, distribució i instal·lació d’un taulell tipus vitrina o urna amb vidre temperat de 8 mm, per a una fleca al barri de Sarrià de Barcelona. El vidre temperat ofereix la seguretat necessària per absorbir possibles cops d’una intensitat moderada protegint el mateix. Els vidres van ser encolats amb adhesiu anaeròbic amb activació llum ultraviolada, amb el qual s’aconsegueix una unió molt consistent. En funció de la forma de l’urna desitjada, s’aconseguirà una unió amb més fermesa. Aquest treball no va comportar cap problema afegit, i es va realitzar tot segons el previst.

 

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply