.

Blog

Fabricació, distribució i instal·lació de tancament tipus caseta d’exterior d’alumini, acer i vidre, en un àtic a Barcelona

ABANS

ABANS

DESPRÉS

DESPRÉS

Ascens del material amb elevador per la façana

Ascens del material amb elevador per la façana

Detalls interiors del tancament

Detalls interiors del tancament

Detalls interiors del tancament

Detalls interiors del tancament

Treball realitzat en un àtic situat al barri del Guinardó de Barcelona. Consistia en la substitució d’un antic tancament per un altre més eficient, estanc i aïllant tant tèrmicament com acústicament. Per a això vam utilitzar materials com el sostre d’acer tipus teula amb escuma de poliuretà en el seu interior, fusteria d’alumini de la sèrie S-76 RPT, amb trencament de pont tèrmic, i vidres de cambra amb tractament solar, del tipus Guardian Sun. Un cop desmuntat l’antic tancament, vam pujar els materials del nou. Per a això vam utilitzar un elevador per pujar per la façana de 10 pisos d’alçada, i així poder disposar del material de dimensions i pesos que pujat per l’escala no hagués estat possible. Al vídeo adjunt podem apreciar millor la seqüència de muntatge. És molt important utilitzar materials de qualitat en aquests tipus de tancaments, ja que cada euro invertit en aïllament es veurà ràpidament amortitzat pel pas del temps, ja que està molt exposat a la calor i al fred, podem aconseguir un gran estalvi energètic, a més de millorar la qualitat de vida. Com podem apreciar en les fotografies, l’estructura estava fabricada en l’acabat lacat blanc, amb la sèrie corredissa S-76 RPT, la qual ofereix múltiples avantatges a l’corredissa convencional. El vidre que componia aquesta estructura era un 4/12/4 Guardian Sun, unes 4 vegades més eficient que el vidre simple convencional, o 2 vegades més que el vidre de cambra estàndard. Les juntes van ser segellades amb escuma de poliuretà injectat, el qual a 10 centímetres del mateix equival a aïllament tèrmic a 50 centímetres de paret de totxo convencional. Posteriorment aquesta escuma va ser folrada amb xapa del mateix acabat, i segellada amb silicona neutra de gamma alta. El sostre d’acer tipus teula, es va segellar la cúspide amb la mateixa escuma i posteriorment amb pintura asfàltica del mateix color teula. Aquest treball va ser instal·lat i rematat en una setmana de treball, comptant els acabats interiors i l’anivellament del terre anterior a la instal·lació del tancament, i no va comportar cap dificultat extra afegida que no haguéssim previst amb anterioritat.

This Post Has 2 Comments

  1. Ramon says:

    Muy chula esta entrada, aprovecho para felicitaros por
    esta página, que os he encontrado por internet y me parecen todos los contenidos muy
    interesantes =)

Leave A Reply