Pla Renova’t 2012

El Pla Renova’t de finestres i tancaments de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) té l’objectiu d’impulsar la substitució dels tancaments exteriors per tal de millorar l’eficiència energètica de les llars catalanes i reduir el consum d’energia. Renovació de tancaments com finestres, portes-vidrieres i claraboies per d’altres més eficients tèrmicament que millorin, com a mínim, en un 20% l’eficiència tèrmica. Se subvencionaran les actuacions següents:

  • Substitució de tancaments (finestres, portes-vidrieres, claraboies) poc eficients tèrmicament per altres d’eficients, en edificis dins del territori català, i que proporcionin una millora, com a mínim, del 20% en la seva eficiència tèrmica.
  • Els tancaments han d’estar en un recinte habitable en contacte amb l’exterior o amb contacte amb un espai no habitable.
  • La superfície de l’obertura considerada és el buit d’obra (tancament mesurat des de l’exterior).
  • En el cas de renovació del tancament en habitatges, cal que aquest sigui la primera residència del sol·licitant.

Es consideren beneficiaris i podran acollir-se als ajuts regulats en aquesta Resolució totes les persones físiques i jurídiques que es relacionen a continuació: Per a habitatges particulars

  • Famílies (s’inclouen en aquesta tipologia de beneficiari les comunitats de béns formades per famílies).
Per a edificis del sector terciari i actuacions integrals en blocs d’habitatges
  • Famílies (s’inclouen en aquesta tipologia de beneficiari les comunitats de propietaris formades per famílies).
  • Empreses privades.
  • Institucions sense finalitat de lucre.
  • Fundacions.
  • Altres institucions sense finalitat de lucre i altres ens corporatius.

Per més informació visiteu la web oficial del Pla Renova’t.

Català
鶴橋ブランドコピー スーパーコピー ブランドコピー コピーブランド ロレックス スーパーコピー ロレックス コピー モンクレール スーパーコピー モンクレール コピー モンクレール ダウン コピー シュプリーム スーパーコピー シュプリーム コピー ウブロ スーパーコピー ウブロ コピー ルイヴィトン スーパーコピー ルイヴィトン コピー ブランドiphoneケースコピー グッチ スーパーコピー