Baranes d'alumini i d'acer a Barcelona

Baranes d’alumini i d’acer a Barcelona

Barana d'alumini lacat blanc

Barana d’alumini lacat blanc

Barana d'acer inoxidable amb vidre

Barana d’acer inoxidable amb vidre

Barana d'alumini lacat blanc

Barana d’alumini lacat blanc

A PONSICO S.C.P. es fabriquen baranes d’alumini o d’acer inoxidable per a terrasses, patis o escales. Aquest tipus de baranes tenen un gran avantatge respecte a les baranes de ferro convencionals, i és l’absència de manteniment. No suposen cap risc per a les façanes dels edificis, ja que les baranes de ferro convencionals amb el pas del temps s’oxida la fixació d’aquestes a l’obra, provocant esquerdes i desperfectes a les façanes. L’ancoratge de les nostres baranes es duu a terme amb tac químic i espàrrec d’acer inoxidable, de manera que evitem el problema anteriorment esmentat. Podem dotar una barana d’alumini, amb més o menys peanyes de subjecció, segons la solidesa de l’estructura desitjada. Es solen fabricar baranes de barrots verticals, però en ser nosaltres fabricants, podem adaptar-nos al gust o exigència de cada client, sempre que es compleixin les mesures de seguretat necessàries, podent incorporar vidres o altres materials a aquesta estructura. Oblideu-vos de polir i pintar més baranes, manteniment que a la llarga surt car, comptant hores i material utilitzat. Consulti’ns sobre preus i acabats d’aquest producte, els atendrem sense compromís.