Porta de garatge seccional

Porta de garatge seccional

Elaborem Portes Seccionals d’alumini per garatges i locals: portes que es composen de panells encadellats entre si en lloc de vidre o xapa d’una peça, dotant a l’estructura d’una major resistència, ideal per fer estructures de grans dimensions sense reduir la seva solidesa.

1. Portes seccionals per garatges 2. Portes seccionals per locals