Venda de vidres a Barcelona

Venda de vidres a Barcelona

Venda de vidres a Barcelona

Venda de vidres a Barcelona

Vidres al tall a Barcelona

Vidres al tall a Barcelona

Vidres a mida a Barcelona

Vidres a mida a Barcelona

Per a obres en les que cal utilitzar vidre, posem a la vostra disposició la nostra experiència treballant vidre Monolític, vidre Laminat, vidre de cambra i vidre Temperat, tots ells amb les seves variants corresponents. Tipus de Vidres disponibles: 1. Vidre monolític: Aquest tipus de vidre és de composició simple, fabricat en una única peça. Pot presentar diferents formes i gruixos, segons el procediment de fabricació emprat. Gruixos a la carta, siguent els vidres de 4 mm i 5 mm els més utilitzats en portes i finestres d’interior, de 10 mm o més segons l’atenuació acústica per exteriors, o rigidesa en l’estructura. A continuació els mostrem alguns dels vidres monolítics més utilitzats per PONSICO SCP:

CRISTALINA

CRISTALINA

CARGLASS

CARGLASS

CARGLASS NEW

CARGLASS NEW

KYOTO

KYOTO

BOMBOLLES (NO STOCK)

BOMBOLLES (NO STOCK)

IGUAZÚ

IGUAZÚ

LISTRAL 151

LISTRAL 151

LISTRAL 157 (NO STOCK)

LISTRAL 157 (NO STOCK)

ARMAT

ARMAT

CATEDRAL

CATEDRAL

PARSOL

PARSOL

MATE ÀCID

MATE ÀCID

MADRAS PI

MADRAS PI

MADRAS PICS

MADRAS PICS

MADRAS GEBRE

MADRAS GEBRE

MADRAS NEBULOSA

MADRAS NEBULOSA

MADRAS ESPIGUES

MADRAS ESPIGUES

FULLES

FULLES

GAUDÍ

GAUDÍ

TON

TON

Vidre laminat 5+5

Vidre laminat 5+5

Vidre laminat 3+3 butiral mate

Vidre laminat 3+3 butiral mate

2. Vidre Laminat:

Aquest tipus de vidre es caracteritza per la unió de dos o més vidres simples o monolítics mitjançant una làmina adhesiva de butiral de polivinil, aconseguint així un vidre de seguretat que en cas de trencament no pugui desplomar en diversos trossos. Aquesta làmina pot ser de diferents tonalitats modificant així el color final del vidre. Es pot utilitzar també una làmina acústica, atenuant algun decibel més que els vidres monolítics d’aquest gruix. A continuació li mostrem alguns exemples de vidres laminats més comuns:

 1. VIDRE ACUSTIC: Segons el vidre utilitzat podem atenuar en 40dB de soroll sense problemes.
 2. Color: Segons el color de la làmina interna, podem obtenir diferents tonalitats en el resultat final del vidre.
 3. Seguretat: Les làmines internes ofereixen seguretat en evitar caure el vidre en cas de trencament.

3. Vidre de Càmera:

Vidre de càmera estàndard

Vidre de càmera estàndard

Vidre format per dos vidres, ja siguin simples o laminats, formant al seu interior una cambra d’aire o gas (en el cas del baix emissiu), aconseguint així trencar la conductivitat tèrmica que transmet ja de per si el vidre. En el contorn interior incorporen unes sals marines per absorbir les possibles restes d’humitat. A fàbrica és segellat el contorn exterior amb quitrà, assegurant així la seva estanqueïtat. Es poden fer múltiples combinacions amb tot tipus de vidres, ja siguin gravats, llisos, laminats, temperats, etc. Com més gran és la càmera interna major és la seva eficiència tèrmica. A dia d’avui aquest tipus de vidre, en ser fabricat en massa, no suposa un gran augment de costos respecte al vidre simple.Actualment el vidre Guardian Sun, suposa un estalvi energètic mai abans vist en els vidres de cambra, sent un vidre, entre els baix emissius, dels més eficients. A continuació li mostrem alguns exemples de vidres de càmera més comuns:

  1. -Combinar 2 vidres: Es poden triar 2 vidres simples per formar un vidre de cambra a gustdel client, posant el costat rugós a l’interior de la càmera per a la seva fàcil neteja.
  2. -Plafons o Estries: Hi ha la possibilitat d’incloure quarterons o estries mate o brillant a l’interior del vidre de cambra.
  3. -Baix emissiu GUARDIAN SUN:Són els vidres més eficients que es coneixen en aquest moment, molt recomanables per estalvi energètic i econòmic, una bona inversió de futur.

   Vidre baix emissiu, Guardian Sun

   Vidre baix emissiu, Guardian Sun

4. Vidre Temperat:

Vidre de seguretat amb una resistència major que la resta de vidres respecte a la seva duresa. Aquesta duresa s’aconsegueix a fàbrica amb un tractament tèrmic, elevant la temperatura del vidre un cop construït a uns 500 graus mitjançant forns especials, posteriorment és refredat gradualment amb aire per aconseguir així la seva duresa. És molt utilitzat en llocs on el vidre pugui patir algun impacte esporàdic, que si no és molt agressiu, es mantindrà intacte. Molt utilitzat en mampares de bany, ja que en cas de trencament, el vidre quedaria en mil trossos minúsculs evitant així danys majors. Diferents gruixos, colors i matejats, poden ser les variants d’aquest tipus de vidre.