Caixa d'eines

Caixa d’eines

Cargoladora clàssica

Cargoladora clàssica

Transport per a la instal·lació

Transport per a la instal·lació

Disposem d’una mà d’obra experimentada i qualificada per a la instal · lació de qualsevol dels nostres productes. A més, disposem de les eines necessàries per realitzar aquestes instal · lacions de manera ràpida, efectiva i amb solvència. Silicones neutres de màxima qualitat per segellar les juntes exteriors dels tancaments, escuma de poliuretà per aïllar al màxim l’estructura de l’exterior, tacs químics per les parets més rebels, són un exemple dels materials utilitzats en la instal · lació. Quant eines disposem d’una extensa varietat d’elles per utilitzar-les quan més convenen: cargoladores amb bateries de liti i percussor, serres sabre per tallar els marcs que s’extreuen, serres radials de dues mides, trepants de percussió pneumàtica per les parets més dures, etc. La majoria d’instal · lacions no solen durar més d’un dia, incloent més o menys operaris segons convingui, per tal de molestar el client el menys possible. El material extret és portat a la deixalleria per ser seleccionat i reciclat.