Baranes d’alumini a un edifici de l’Avinguda Diagonal de Barcelona

Català